• Naruto Shippuden - Sasuke's Theme

  Naruto Shippuden - Sasuke's Theme "Hatred" by Fabio Lima & Kethlyn Luize

  Upload: 18-01-2017 YouTube
 • Naruto Shippuden

  Naruto Shippuden "Sasuke's Theme Hyouhaku" by Fabio Lima

  Upload: 19-01-2017 YouTube
 • Naruto and Sasuke: Nostalgia

  Naruto and Sasuke: Nostalgia

  Upload: 20-12-2016 YouTube
 • Naruto vs Sasuke Sadness and Sorrow Scene

  Naruto vs Sasuke Sadness and Sorrow Scene

  Upload: 01-10-2016 YouTube
 • Naruto Shippuden OST II - Hyouhaku + Kokuten

  Naruto Shippuden OST II - Hyouhaku + Kokuten

  Upload: 22-03-2011 YouTube
 • Naruto And Sasuke Sadness And Sorrow

  Naruto And Sasuke Sadness And Sorrow

  Upload: 17-12-2016 YouTube
 • NARUTO VS SASUKE SING Toumei Datta Sekai (Cesar Franco)

  NARUTO VS SASUKE SING Toumei Datta Sekai (Cesar Franco)

  Upload: 11-02-2016 YouTube
 • Naruto Shippuden OST - Sasuke's Ninja Way

  Naruto Shippuden OST - Sasuke's Ninja Way

  Upload: 05-01-2013 YouTube
 • Naruto Shippuden OST III - 3 | Martyr | Sasuke's Theme

  Naruto Shippuden OST III - 3 | Martyr | Sasuke's Theme

  Upload: 27-10-2016 YouTube
 • Fantastic Baby [Natsu,Shikamaru,Gray,Naruto y Sasuke]

  Fantastic Baby [Natsu,Shikamaru,Gray,Naruto y Sasuke]

  Upload: 26-02-2016 YouTube